Kyrkjelyd


Kristus for alle, felleskap og teneste for alle.

Me arbeidar for å realisera denne visjonen igjennom det arbeidet og dei ulike tiltaka som kyrkjelyden har. Vi ynskjer å vere ei kyrkje for alle generasjonar.

Me har ein levande kyrkjelyd der det skjer mykje. Noko av det flotte arbeidet me har er gode gudstenester og sundagskule. Me har mange kjekke trosopplæringstiltak, babysong, småbarnsong og bønearbeid.