Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelyd

Kyrkjekontoret: Kleppevarden 2, PB 101, 4358 Kleppe - se kart
Klepp Kyrkje: Prestevegen 7, 4350 Kleppe - se kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Gjevartenesta:
konto nr. 3290.35.01234

 

 

Tilsette

Trusopplærar i permisjon

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send epost

Ettåring

Johannes Braut

47752657

Send epost

Renholder

Marit Byberg

40461794

Send epost

Ettåring

Kristina Hinna

Send epost

Kirketjener i Klepp og Bore

Valdemar Jørgensen

45806732

Send epost

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send epost

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send epost

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send epost

Trosopplærer

Anette Dagfinrud Thorset

91921631

Send epost

Kyrkjelydsmedarbeider

Karoline Undheim

92255478

Send epost