Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelyd

Kyrkjekontoret: Kleppevarden 2, PB 101, 4358 Kleppe - se kart
Klepp Kyrkje: Prestevegen 7, 4350 Kleppe - se kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Gjevartenesta:
konto nr. 3290.35.01234

 

 

Tilsette

Trusopplærar i permisjon

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send epost

Renholder

Marit Byberg

40461794

Send epost

Daglig leder

Hilde Norland Djønne

48125450

Send epost

vikar kirketjener

Valdemar Jørgensen

45806732

Send epost

Menighetspedagog

Liv Heidi Lie-Bjelland

94802264

Send epost

Teknisk rådgiver

Tore Myrstad

48003118

Send epost

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

Send epost

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send epost

Kantor

Ola Sotnakk

99628182

Send epost

Trosopplærer

Sondre Søndervik

93852275

Send epost

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send epost

Kyrkjelydsmedarbeider

Karoline Undheim

92255478

Send epost