NEWBIE 12.3 ER AVLYST!


Newbie, foreldremøtet for neste års konfirmantar som skulle vore arrangert torsdag 12. mars, er avlyst som følge av smittefare i forbindelse med Corona-viruset.

 

Informasjon vi skulle delt på foreldremøtet, vil bli sendt ut via post/email til alle inviterte.

 

Påmeldingsskjema til neste års konfirmantopplegg (OPPTUR) ligg no ute. Du kan melde deg på med å trykke på lenka under:

 

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=6b398c1a-d5df-4d4d-ad53-804e7d315b59&fid=a31246e7-fe4d-4047-b9db-63b6a071335e 

Tilbake