Informasjon om og påmelding til konfirmantopplegget Opptur 2021


Du som ikkje har meldt på konfirmanten din til opplegget vårt for 2021 kan gjere det her. Her finner du informasjon og påmeldingsmulighet til tilbudet i Klepp kyrkje.

 

Det er dessverre ikkje mogleg for oss å gje informasjon om konfirmasjonsopplegget utover det me hadde planlagt før Koronapandemien. Når me veit meir om kva retningslinjer vi må forholde oss til vil me gje dykk informasjon på heimesida og på facebook si gruppe for dette kullet, Opptur Klepp 2021. Foreløpig kan dykk halde dykk til informasjonen som står på powerpointen. Velkommen til konfirmasjonsåret 2021!

 

Her finn du powerpointen om neste års konfirmantopplegg. Følg lenka under 

Velkommen som konfirmant i Kleppkirka 2021

 

Meld deg på ved å følgje lenka under:

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=6b398c1a-d5df-4d4d-ad53-804e7d315b59&fid=a31246e7-fe4d-4047-b9db-63b6a071335e

Tilbake