FOLLOW ME, våren 2020


Follow me er eit tilbod for ungdom på 10.steg-3.steg vgs. Her vil me ha fokus på sosialt samhald, åndeleg og menneskeleg utvikling og ikkje minst leiartrening. I Klepp kyrkjelyd er det Follow me-samlingar ein til to gonger i månaden i menighetssalen klokka 20.00.

 

Follow me-samlinger våren 2020:

- 10. mars

- 14. april

- 28. april

- 12. mai

- 26. mai

- 9. juni

 

Follow me ledertreningskonferanse:

- for ungdom frå 15år og oppover. 

- 20. - 22. mars på Lindesnes.

 

Tilbake