KNØTTEKORET


Går du i knøttekoret? Hugs å registrere deg slik at du får med deg alt av informasjon!

 

Følg lenka under for å registrere deg.

https://secure2.mylabora.com/Påmelding?oid=49071236-9ee8-4a6c-a31e-81211dbfbb91&fid=65f69b0d-a5f3-4cda-bcc5-de625f3b3ddf

Har du spørsmål om Knøttekoret, ta kontakt med Andrea Bjørkavoll-Bergseth på mobil 41453395 eller mail andrea.bjorkavoll-bergseth@klepp-kirken.no.

Tilbake