Invitasjon til konfirmasjonsåret 2021


 

Vi held no på med å sende ut invitasjonar til 2021-konfirmantane (årskull 2006). Alle som er medlemmar i den norske kyrkja vil få invitasjon i posten i løpet av februar. Er du ikkje medlem men likevel ynskjer invitasjon, ta kontakt med Liv Heidi Lie-Bjelland på mobil 94802264 eller mail liv.heidi@klepp-kirken.no.

Tilbake