SPOR


 

Denne våren vil ungdom i Klepp kyrkje halda tre kveldsmøte. Desse kallar me Spor. Spor vil innehalde lovsong, tale og nattverd. Møta kjem til å ha ein enklare liturgi og eit litt anna uttrykk enn dei ordinære gudstenestene. Alle er velkomne! Kom dersom du vil vita kva Gud vil gje deg. Kom å gå i spora Hans.

Det fyrste møtet er allereie 16.februar, medan dei to siste er 29.mars og 10.mai.

Hald av datoane og ta turen til stasjonsbygget på Klepp stasjon klokka 19.30.

Tilbake