Påmelding konfirmasjon 24/25


Påmeldinga til konfirmantåret 24/25. 

Det er framleis nokre ledige plassar på konfirmasjonsgudsteneste alle 3 datoane: 3., 4. og 10. mai.

Vi opnar opp for fleire plassar ved behov. Meld deg likevel på no for å vere garantert å få ønska dato. 

konfirmanter med kvite kapper i kyrkja

Så kjekt med alle som har meldt seg på konfirmasjonsåret 24/25! Gler oss til å bli betre kjent med gjengen frå hausten av! 🙂

Vi har framleis ledig på konfirmasjonsgudsteneste alle tre dagene (3., 4. og 10. mai). Dersom alle gudstenestene skulle fyllast opp, opnar vi sjølvsagt opp for fleire gudstenester, det er ingen fare for at de ikkje får plass! 🙂 Dersom de skulle ha sterke ønsker om dato, anbefaler eg likevel å melde på no medan alle datoar framleis har ledige plassar.

 

Følg lenka for å komme til påmeldingsskjema: 

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=49071236-9ee8-4a6c-a31e-81211dbfbb91&fid=a140f90e-0eff-456d-89ab-e70f1ab15b84

 

Vi jobber med å opprette SPOND-gruppe for konfirmasjonsåret 24/25, håpet er at det aller meste av informasjon kan gå via SPOND. Alle påmeldte blir automatisk lagt til der når det er oppe og går.

Tilbake