Påmelding konfirmasjon 24/25


Påmeldinga til konfirmantåret 24/25. 

Vi opnar opp for fleire plassar ved behov. Meld deg likevel på no for å vere garantert å få ønska dato. 

konfirmanter med kvite kapper i kyrkja

Følg lenka for å komme til påmeldingsskjema: 

https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=49071236-9ee8-4a6c-a31e-81211dbfbb91&fid=a140f90e-0eff-456d-89ab-e70f1ab15b84

Send e-post til Andrea Bjørkavoll-Bergseth (klikk deg inn på "KONTAKT") dersom du har spørsmål knytta til konfirmasjonsdato, påmeldingsskjemaet eller noko anna med tanke på konfirmasjonsåret 24/25. 

Vi jobber med å opprette SPOND-gruppe for konfirmasjonsåret 24/25, håpet er at det aller meste av informasjon kan gå via SPOND. Alle påmeldte blir automatisk lagt til der når det er oppe og går.

Tilbake