Trusopplæringsabonnent


Info om trusopplæring for ditt barn

Ønsker du info om trusopplæringstilbod til ditt barn?

Alle barn som er døypt i Den norske kyrkje får tilsendt informasjon om ulike trusopplæringstilbod (fireårsbok, dåpsskule, LysVaken etc). Dersom barnet ikkje er døypt eller er medlem i ein annan kyrkjelyd enn Den norske kyrkje, kan ein likevel få tilsendt informasjonen om trusopplæringstilboda. Foreldre/føresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside og opprette eit abonnement på trusopplæring. Barnet vil da få tilsendt informasjon om aktuelle trusopplæringstilbod for sitt alderstrinn.

NB: Barn som er døypt/medlemmar i Den norske kyrkje, skal ikkje melde seg på her. Dei får allereie tilsendt informasjon/invitasjonar til trusopplæringstilboda.

Tilbake