Temakvelder og temagudstjenester våren 2024


Denne våren spør vi oss: Hva vil det si å følge Jesus- i vår tid? Temaene som tas opp handler om å være og vokse i relasjon med Gud og andre mennesker.

Datoer for våren:

Søndag 28. januar kl. 11.00 i Klepp kyrkje

Temagudstjeneste. Tema: Å være hos Gud i bønn - gave og utfordring. Tale ved Grete Fiksdal

 

Torsdag 1. februar kl. 19.30 på Stasjonsbygget

Temakveld. Tema: Sunn og usunn åndelighet. Tale ved Just Salvesen

 

Søndag 18. februar kl. 11.00 i Klepp kyrkje

Temagudstjeneste. Tema: Menigheten, et inkluderende fellesskap. Tale ved Kjell Aanensen

 

Torsdag 22. februar kl. 19.30 på Stasjonsbygget

Temakveld. Tema: Forløs styrken i gruppefellesskapet. Tale ved Kjell Aanensen

 

Søndag 10. mars kl. 11.00 i Klepp kyrkje

Temagudstjeneste. Tema: Å følge Jesus i vår tid - setter det noen grenser? Tale ved Just Salvesen

 

Torsdag 14. mars kl. 19.30 på Stasjonsbygget

Temakveld. Tema: Fra grenseløshet til sunne grenser, i møte med barn og unge

Tilbake