Årsmøte 2023 - Årsmelding Klepp sokn 2022


Etter gudstenesta søndag 12. mars vert  det årsmøte og soknemøte for Klepp kyrkjelyd.

På årsmøtet vil vi få ein gjennomgang av årsmelding for 2022, og på soknemøte vil ein få presentert forslag til ny lokalgrunnordning. 

Årsmeldinga finn du her

Det vil også vera mulig å få papireksemplar på kyrkjekontoret og i kyrkja. 

Tilbake