ELDRETREFF 24. NOVEMBER


Etter en lengre pause er det en stor glede å ønske velkommen igjen til eldretreff på stasjonen, torsdag 24 nov kl. 11.00.

 

Det blir følgende ingredienser:

-Mat og kaffi

-Sokneprest Just deler noen historier om sitt liv som prest i 20 år

-Utlodning

-God tid til drøs med hyggelige folk

VELKOMMEN!

Tilbake