Klepp Sokneråd


 
Klepp sokneråd 2019-2023

 e-post: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Navn e-post
Magnus Bjørkavoll-Bertseth (leder) magnusfbb@gmail.com
Ivar Slettebø (nestleder) ivar.slettebo@kleppnett.no
Gunnhild Olsen Sandvik gunnhildols@gmail.com
Astrid Fylling Hodne ashodne@gmail.com
Inger Christine Roth Jacobsen  stine.roth.jacobsen@gmail.com
Tor Henrik Nesse nesse.torhenrik@gmail.com
Kjartan Fosse kjartanfosse@gmail.com
Kjetil Husveg kjetilhusveg@gmail.com
Tove Rudi Tobiassen (1.vara)  tove-rudi@agape-brud.no
Ståle Ravndal (2.vara) stale.ravndal@kleppnett.no
Aina Mauritzen (3.vara) mauritzen87@gmail.com
Grete Karin Fiksdal (4.vara) Gretekarin1945@gmail.com
Maria Friestad Bergseth Sikkeland (permisjon til aug 2020) Maria.sikkeland@gmail.com
Andreas Haarr (sokneprest) sokneprest@klepp-kirken.no
Hilde Norland Djønne
(daglig leder/sekretær)
hilde.djonne@klepp-kirken.no
   
   

 

Tilbake