2. klasse - Miljødetektivdag


 

Hvem: 2.klassinger

Målsetning: «Barnet skal få lære om skapinga og at me som menneskar skal har eit ansvar for å ta vare på jorda. Dei skal inspirerast til å tenkja meir på miljøet i kvardagen.»
 

Hva: Miljødetektivdag

Bli med på miljødetektivdag når skulen har planleggingsdag den 17. november. 
Saman skal vi utforske litt av den jorda Gud har skapt og lære meir om korleis vi kan ta vare på ho.

I løpet av dagen skal vi gjer mykje gøy. Blant anna skal vi gå på tur, laga noko fint og eta bollar og drikka kakao. Dessutan skal vi øva på litt 
på det som vi skal visa fram til foreldra når dei kjem for å henta deg.


Hvor/når: Invitasjon kommer i posten til ditt barn og deg når det nærmer seg tiden for arrangementet. Invitasjonen blir også lagt ut her, slik at den kan lastes ned, om du ikke har fått den i posten. Informasjon til foreldre ligger her.

 


Påmelding gjøres ved å fylle inn skjema på siden. Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson. 

Sender du påmelding via epost/tlf trenger vi:

  1) Navn på barnet

2) Navn på kontaktperson (den som følger barnet til samlingene)

4) Mobiltelefonnummer han/hun kan nås på

5) Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes i menighetsbladet til Klepp kyrkje, på kleppkyrkje.no, i PR-materiell knyttet til arrangementet og gis til foreldre på samme kursgruppe? Bildene blir publisert uten navn. På nettsiden vil det bare bli lagt ut gruppebilder.

Om du har moglegheit til å bidra når vi skal på tur (09:30-12:15), eller under hobbyaktivitane (13:45-15:30) så ber vi deg kryssa av på dette når du meldar på. Under desse delane av dagen er det godt å ha mange hender og føtter som kan bidra.

Viss du har anledning til å baka bollar så ville det og vært flott, kryss isåfall av på under påmeldinga.

 

Kontaktperson:  Barne- og familieprest Leif Inge Norland Brekke

51789552 / leif.inge.brekke@klepp-kirken.no

Tilbake