4 år - Fireårsbok


 

Kven: 4 åringer

Målsetning: «Borna skal få si eigen barnebibel og dei skal få lyst til å høre meir ifrå den.»

Kva: Utdeling av 4-års bok 

Boka blir delt ut på hausten det året barnet fyller fire år.

Barna får invitasjon til ei samling samme veke som utdelinga skjer på gudstenesta. På samlinga får dei høyra ein fortelling frå boka, laga noko fint, litt å eta samt øva på det som skal skje på gudstenesta.
På søndagen får dei boka under gudstenesta.

Kor/når: I Klepp kyrkje. Invitasjon kjem i posten.

 

Tilbake