3 år - Sauesamling


 

Kven: For alle treåringar i Klepp sokn.

Når: Mai/juni

Påmelding: På heimesida, invitasjon kjem i posten

 

Kontaktperson: Andrea Bjørkavoll-Bergseth, mobil 414 53 395

Tilbake