1-2 år - Småbarnssong


 

Vi inviterar til småbarnssong for alle 1-2åringar, saman med ein vaksen.

Småbarnssong fokuserer på sangleik, rørsle til musikk og måltidsfellesskapet. 

 

Vi har to eindags-samlingar i året:

  • Ein i august/september for dei født i januar-juni.  
  • Ein i desember for dei født i juli-desember.

Invitasjon til desse kjem i posten. Ein får invitasjon to gonger; som eittåring og toåring. 

 

Vi har i tillegg eit kontinuerleg kurs for dei som ønsker å vere med fleire gonger.

 

Vil du melde deg på eller har spørsmål?

Ta kontakt med Andrea Bjørkavoll-Bergseth på epost andrea.bjorkavoll-bergseth@klepp-kirken.no eller sms 414 53 395 

 

Tilbake