0 år - Babysong


 

Kven: barn opp til 1 års alder. 

 

Målsetting: «Å la barn og vaksne utvikla song- og musikkglede medan dei vert  kjende med tradisjonelle og nye barnesongar. Vi vil samstundes byggja relasjonar mellom barn, foreldre og kyrkja.»

Vi ønsker at barnet skal oppleve å bli sett og elska av mor/far og av Gud. 

 

Hva: Babysong

Born elskar song og musikk allereie frå dei ligg i magen. På babysongkurset får du læra gode songar, rim og regler som du kan

synga for barnet ditt frå det er bittelite. 

Etter å ha sunge saman,et ein lunsj i lag. 

Ved mange påmeldte kan gruppa bli delt i to.

 

Kurset kostar 100 kroner. Inkludert i dette får alle eit pledd. Vi er medlem i Søndagsskulen og får støtte per medlem.

Ta og med mat og drikke. Kaffe og te blir servert.

 

Kor/når: I Klepp kyrkje. Kontinuerlig, opphald i sommerferie. 

 

Påmelding: På epost til andrea.bjorkavoll-bergseth@klepp-kirken.no  

1) Navn på barnet

2) Navn på kontaktperson (den som følger barnet til samlingene)

4) Mobiltelefonnummer han/hun kan nås på

5) Kan barnet bli tatt bilde av

6) gi beskjed dersom ein ikkje ønsker å vere medlem i søndagsskulen. Ein blir meldt ut så snart ein ikkje er deltakar på kurset lenger.

 

Spørsmål? 
Kontaktperson: Andrea Bjørkavoll-Bergseth, mobil 414 53 395

 

Tilbake