0 år - Dåpskurs og dåp


 

Kven: Foreldre som ønskjer at barnet deres skal døypast i Klepp Kyrkje.

Målsetning: "Å gjera dåpen til ein flott og høgtidelig handling, kor foreldre og fadrar får eit positivt møte med Gud og den kristne kyrkja. Me vil og motivera og inspirera til trusopplæring.»

Vi ønsker at familien skal få oppleva at barnet blir Guds barn i dåpen. Familien skal utfordrast til å la truen bli en del av oppdragelsen.

Kva: Dåpskurs for foreldre med informasjon om kva dåpa er, kva som foregår på en dåpsgudsteneste og kva som følger av trosopplæringstilbud etterpå. Dette kurset er det første tilbodet de og barnet dykkar får frå kyrkja og de får med ein liten gave hjem frå kurset. 

Kor/når: Informasjon kommer til deg og ditt barn når du har meldt inn ønske om dåp i Klepp Kyrkje. 

Tilbake