Konfirmasjon


Konfirmanttida er ein del av trusopplæringa i Den norske kyrkja, og alle som er døypte kan bli konfirmerte. 

 

Konfirmantopplegget vårt heiter OPPTUR. Det er fordi me trur og håpar at konfirmantåret skal verta ein opttur. t tillegg skal me ha fokus oppover mot Gud, og på livet som ein tur som me går i lag med andre mennesker. I opptursamlingane våre tar me opp ulike temaer på ein livsnær og spennande måte. Me brukar og tid i grupper, snakkar om temaet, har aktivitetar, og delar tru og tvil. I tillegg har me sosiaopptur ei gang i halvåret, og me drar på tur sammen til Evje eller til Vaulali på luksusleir. 

Informasjon om konfirmantåret 2019/2020 kommer i starten av mars. Ta kontakt om du har spørsmål. 

Her er informasjon for kullet 2018/2019: Konfirmantbrosjyre

Tilbake