Gudstenesteverkstad


Gudstensteverkstad er for alle barn frå 1. klasse og oppover. Vi samlast i kyrkja ein tysdag i månaden.

 

Vi et eit måltid saman og planlegg deretter gudstenesten som skal vere søndagen den veka (som regel generasjonsgudsteneste). Barna kan vere med å synge, styre lyd/projektor, lage og lese forbøn, vere med som medliturg, lage dramastykke til søndagens tekst og mykje anna kjekt. Det går veldig fint å vere med på tysdagen sjølv om ein ikkje alltid har sjans til å vere med på søndagen.

Det er ingen påmelding, men gi beskjed dersom barnet treng skyss frå skulen til kyrkja.

 

Datoar for hausten 2022 (tysdager kl. 13.00-14.30):

 

- 30. august

- 27. september

- 25. oktober

- 22. november

 

VELKOMMEN :)

 

Kontaktinfo:

Just Salvesen: justsalvesen@klepp-kirken.no

Ola Sotnakk: ola.sotnakk@klepp-kirken.no

 

Tilbake