TEMAKVELD PÅ STASJONEN


TIRSDAG 27. SEPTEMBER kl 19.00
STASJONSBYGGET PÅ KLEPP STASJONHelge Simonnes: "Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred"

Om kirkers støtte til «de sterke menn», Vladimir Putin og Donald Trump

Helge Simonnes er tidligere sjefredaktør i Vårt Land.

 

Gratis entré • Mulighet for spørsmål og kommentarer etter foredraget

Me serverer kaffi/te/twist • Arrangør: Klepp sokneråd

 

Nytt og aktuelt foredrag:
"Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfred"
Om kirkers støtte til «de sterke menn» Vladimir Putin og Donald Trump

På bakgrunn av Vladimir Putins krig i Ukraina, har Helge Simonnes laget et nytt foredrag om hvilke farer som truer når religion og politikk blir for tett sammenvevd. Da Putin gikk til angrep på Ukraina, fikk han støtte av patriark Kirill – den øverste lederen for den russisk-ortodoks kirke i Russland. Siden kirken har en så sterk posisjon blant mange russere, er det helt avgjørende for Putin at han har kirken på sin side.

Kirken opplever angrepet på Ukrania som en forsvarskrig. Kirills kirke har lenge vært en sterk bastion for nasjonalismen som blomstrer i det tidligere Sovjetunionen. Mange ønsker at Russland skal vinne tilbake til gammel storhet. Den russisk-ortodokse kirke har lenge uttalt støtte til Putin, blant annet fordi han har gått så sterkt til felts mot vestlig påvirkning. I fellesskap har kirken og toneangivende politikere i Russland slått seg sammen i en verdikrig der spørsmål om homofili og kjønnsidentitet er en viktig del.
En tilsvarende verdikrig har i flere år utspilt seg på andre siden av Atlanteren. Også Donald Trump lovte å gjøre landet stort igjen, noe som førte til at mange kirkelige miljøer sluttet opp om ham. Kongresshøringene denne våre og sommeren har vist hvilken betenkelig rolle Trump hadde da Capitol Hill ble stormet 6. januar 2021.

Velgergruppen «hvite, evangelikale kristne» er fortsatt blant Trumps sterkeste støttespillere og kan få betydning for det såkalte mellomvalget i USA 8. november 2022.

Da Putin gikk til angrep på Ukraina, var Donald Trump raskt ute med å hylle ham som en sterk leder. I både Russland og USA ser det ut til å være en kirkelig fascinasjon for hardtslående, mannlige politiske ledere. Tilsvarende trender gjør seg gjeldende i flere andre land, blant annet i Brasil. Dette gjelder også i Ungarn.

 
- Kirkelig støtte til politiske ledere som Donald Trump og Vladimir Putin er eksempler
på hvor sårbart det blir når grensene mellom politikk og religion utviskes, noe vi ser
svært mange tilfeller av også i Europa, sier Helge Simonnes.
 
Helge Simonnes er en mye benyttet foredragsholder i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Han er fast spaltist om dette temaet i Dagsavisen og har gitt ut flere bøker:
Kampen om korset i politikken (2019)
Trump, Gud og kirken (2021).

Vinteren 2023 kommer han med en bok som har arbeidstittelen Vladimir den hellige. Når tyrann og kirke spiller på lag. Simonnes var sjefredaktør i avisen Vårt Land fra 1991 til 2016. Han har vært styreleder i
Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening.

Tilbake