Årsmøte 2022 - Årsmelding Klepp sokn 2021


Etter gudstenesta søndag 13. mars vert  det årsmøte for Klepp kyrkjelyd.

 

På årsmøtet vil vi få ein gjennomgang av årsmelding for 2021.

Den finn du her

Tilbake