Kveldsbønn


Velkommen til rolig stund sammen med Gud. Legg merke til at det nå heter «Kveldsbøn» og ikke «Stille kveld».

 

Kjenner du at det kunne vera godt å få hjelp til å være litt meir stille? 


Og kjenna at kyrkjerommet gjet eit trygt fellesskap og støtte til bøn?

Vi inviterer deg til å gje deg sjølv gåva det er å vera stille i kyrkjerommet - utan å være flink eller "vidarekomen" på noko måte. 

 

Litt om hva timen inneholder:

•    Musikk de første minuttene – mens vi samler oss og puster ut og inn.

•    Liturgisk kveldsbøn

•    Vel en halv time i stillhet der en kan sitte eller bevege seg i kirkerommet - bruke bønnegloben, alterringen eller strekke seg ut i benken om ønskelig. 

•    Felles avslutningsbønn og velsignelse. 


Hver 1. mandag i måneden mellom kl. 20.00 og 21.00 står kirkedøren åpen for deg. 

Datoene for våren er følgande: 8. januar, 5. februar, 5. mars, 9. april og 7. mai.
Du er hjertelig velkommen, samme hvor du bor – de gangene det passer.


Ansvarlig: Klepp menighets diakoniutvalg

Tilbake