Småbarnssong


  • Velkommen til ny runde med småbarnssong.
  • For alle eitt- og to-åringar.
  • Oppstart 17. januar (kan bli utsatt på kort varsel)
 

Vi inviterar til småbarnssong for alle 1-2åringar, saman med ein vaksen.

Småbarnssong fokuserer på sangleik, rørsle til musikk og måltidsfellesskapet. 

 

Samlingar annankvar måndag kl. 17.00-18.30 (oddetalsveker).

Dersom det blir mange påmeldte deler vi i to grupper. Klokkeslettet kan då bli litt endra.

  

Klikk her for påmelding

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Andrea Bjørkavoll-Bergseth på sms 414 53 395 eller mail andrea.bjorkavoll-bergseth@klepp-kirken.no

 

Velkommen! :)

 

Tilbake