Torsdagstreffen


Torsdagstreffen er en klubb, spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming.

 

Torsdagstreffen er i Klepp Kyrkje. Det er åpen for alle, og tilrettelagt for mennesker med utviklingshemninger. Det starter kl. 19.30 med en gudstjeneste i kirken, og avslutter ca kl.21 med kveldsmat. Vi har ulike aktiviteter som gjennomføres på samlingene, som bingo, hobbyaktiviterer mm. 

VÅREN 2019 kl. 19.30-21.00 i KLEPP KYRKJE

Torsdag 10.ianuar - Andakt ved Ivan Fjeld

 Torsdag 7.februar  - Me syng samen og får besøk

Andakt ved Andreas Haarr

Torsdag 21.mars - Me lager påskepynt

Andakt ved Ivan Fjeld

Torsdag 25.april - Vårbasar

Andakt ved Andreas Haarr

Og så blir det tur torsdag 13.juni!

VELKOMMEN

 

Kontaktperson: Diakon Ingelin Norbakken 48 19 03 18

Tilbake