Jesus går over streken


Samtale over søndagenstekst fra Johannes 4. 4-26

 

Tilbake