11 år - Lys Vaken


Ei natt i kyrkja for 11-åringar! 

 

Lys Vaken logo


Lys vaken er eit overnattingsopplegg i kyrkja for 11-åringar. Dei fleste kyrkjelydar gjennomfører Lys vaken natt til første søndag i advent. Lys vaken vert marknadsført nasjonalt på Snapchat, Instagram og Facebook, frå omtrent midten av oktober. 

Namnet Lys vaken handlar ikkje om at me skal vera vakne heile natta, men at me skal vera vakne overfor det som skjer i oss og rundt oss. Me skal vera vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølv. Ikkje minst kan me oppleva at Gud er Lys vaken for oss. Advent handlar jo nettopp om lyset som kom til verda. Dette skal me feira – i tillegg til at 1. søndag i advent markerer starten på eit nytt kyrkjeår.

 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Anette Dagfinrud Thorset

 anette.thorset@klepp-kirken.no
 919 21 631

Tilbake