Konfirmasjon


Konfirmanttida er ein del av trusopplæringa i Den norske kyrkja, og alle er velkomne. 

 

Bilete av fleire konfirmantar som er klar te og gå inn inn kyrkja for å bli konfirmert

 

Konfirmantopplegget vårt heiter OPPTUR. Det er fordi me trur og håpar at konfirmantåret skal verta ein opptur. I tillegg skal me ha fokus oppover mot Gud, og på livet som ein tur me går i lag med andre mennesker. I opptursamlingane våre tar me opp ulike temaer på ein livsnær og spennande måte. Me brukar òg tid i grupper, snakkar om temaet, har aktivitetar, og delar tru og tvil. I tillegg har me ein sosialopptur, og me drar på tur saman til Evje.

PÅMELDING KONFIRMASJONSÅRET 2023/2024 FINN DU HER

 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Just Salvesen 

 justsalvesen@klepp-kirken.no
 51 78 95 55

Tilbake