Nytt frå plankomiteen 27. april


Grunnlaget og dokumentasjon til arkitektkonkurransen er nå klart og  4 arkitekter er pre kvalifisert  for oppdraget med ny kirke og kommunehus.

Disse er: Longva Arkitekter AS med Einar Dahle, L2 +Koth, Atelier Oslo med Trodahl og HRTB arkitekter.

Juryen har hatt 3 forberedende møter. Dette har skjedd i samarbeid og med støtte fra norske arkitekters landsforening (NAL) der de er representert med en fra NAL og 2 arkitekter utpekt av dem til å delta i juryen.

Den 28/4 sendes forespørsel ut til arkitektene. På grunn av ferieperioden er svarfrist satt til i begynnelsen av september og planen er at juryen kommer med sin avgjørelse i månedsskiftet september /oktober.

Det er utarbeidet en god beskrivelse av rombehov i både kirke og kommunehus, og planer for sambruk. Dette er bearbeidet videre i et godt samarbeid mellom kommuneadministrasjonen og kirkens plankomite for å få til et så godt grunnlag og så gode løsninger som mulig for alle parter.

 Vi regner med at ca 8000 sokner til denne kirken som medlemmer i den norske kirke. Derfor ser vi det som svært viktig å få til løsninger som inspirerer flest mulig til å bli fremtidig brukere av både kirke og kommunehus. Vi har store forventninger til å få til gode løsninger og ser fram til forslagene som kommer inn fra arkitektene i september.

Kirkens plankomite

Tilbake