Nytt fra plankomiteen for Klepp nye soknekirke - november 2020


I løpet av høsten er det planlagt å pre kvalifisere 4-5 arkitekter. En representant fra kirken vil delta i dette arbeidet.

 De valgte arkitektene vil deretter bli invitert til å tegne forslag til oppgradering av rådhuset til nytt kommunehus, og ny kirke i tilknytning til dette. Fra kirkens side er det sagt at forutsetningen for en god løsning er at kirkedelen blir synlig som kirke sammen med kommunehuset, eventuelt som en egen fløy.

Kirken har bedt om at det settes av en kjeller på ca 300m2 til ungdomsarbeid. Planen er at dette blir finansiert av kirken og eventuelt innredet senere.

Vi ser fram til spennende måneder framover og vil følge planene videre i et tett og godt samarbeid med kommunens representanter.

Leif Solberg

Tilbake