Kontaktinformasjon


Klepp kyrkjelyd

Kyrkjekontoret: Kleppevarden 2, PB 101, 4358 Kleppe - se kart
Klepp Kyrkje: Prestevegen 7, 4350 Kleppe - se kart

Telefon: 51 78 95 55
Epost: klepp.sokneraad@klepp-kirken.no 

Gjevartenesta:
konto nr. 3290.35.01234

 

 

Tilsette

Sekretær

Ingunn Aandal

92419934

Send e-post

Trusopplærar

Andrea Bjørkavoll -Bergseth

41453395

Send e-post

Reinhaldar

Marit Byberg

Send e-post

Daglig leiar

Hilde Norland Djønne

48125450

Send e-post

Menighetspedagog

Liv Heidi Lie-Bjelland

94802264

Send e-post

Diakon

Ingelin Hatteland Norbakken

48190318

Send e-post

Sokneprest

Just Salvesen

41004692

Send e-post

Kantor

Ola Sotnakk

Send e-post

Kyrkjetenar

Ketil Terning

90035471

Send e-post