Dagens oppmuntring, tysdag 16. juni


 

Etter at Jesus døde og sto opp igjen sa Jesus:

Jeg har blitt gitt all makt i himmel og på jord. Matt.28.18

Det er mye makt!!!

Når Jesus gir oss sin ånd og sier til oss at vi kan be i hans navn har vi en sjelden autoritet til å gjøre hans vilje med hans allmakt gjennom våre gjerninger. Vi har også mulighet til å la være! Dette er en frihet som kan få store konsekvenser.

Det er lite sannsynlig at du kan gå på vannet slik Jesus gjorde… fordi det ville ikke nødvendigvis vært et poeng for Gud at du gjorde det… Den gangen Jesus gjorde det derimot, var det et poeng. Gud trengte å vise disiplene at Jesus var den han sa han var. Dermed brukte Gud sin makt til å redefinere hvordan naturen skulle oppføre seg. Er det problem for Gud å få det til? Selvsagt ikke! Han har jo skapt naturen og kan redefinere egenskapene til molekylene slik han vil. Akkurat da ville han demonstrere et poeng: jeg er Herre over naturen! Han viste det med enkelhet ved å gjøre noe overnaturlig som er ufattelig og umulig for oss, men som for Gud er en smal sak ettersom han har autoritet over alle molekylers egenskaper. Slik grep den åndelige verden inn i den naturlige og laget en WOW – faktor.

Tenk om vi ikke helt har skjønt vår mulighet til å gjennomføre Guds vilje med våre bønner og handlinger? Tenk om Gud har planlagt å bruke nettopp deg til noe som er overnaturlig og umulig! Noe som for oss ville være revolusjonerende men for ham enkelt. Er vi klare?

Tilbake