Dagens oppmuntring, måndag 8. juni


 

I 2015 vedtok verdas leiarar FNs bærekraftmål blant anna for å utrydda fattigdom, skilnadar og å stoppe klimaendringane innan 2030. Noreg har òg forplikte seg på desse måla, og Den norske kyrkja vil òg være med å ta vår del av ansvaret. Kvar og ein kan me jobba for å beskytta naturen, og jobb for meir rettferd og fordeling. Og saman kan me jobba for og mot dei same måla. Alle innbyggjarane i Klepp kommune kan no jobba saman om bærekraftmåla. Verdas miljødag var 5. juni, så i desse dagar er det fokus på skaparverket fleire stader i Klepp og i verda elles.

I 2020 går TV-aksjonen til WWF og deira arbeid med å ta vare på havet, med spesielt blikk på plastforsøpling. Kvart år havner åtte millioner tonn plast i havet. Dette utgjer ein stor trussel mot dyrelivet, men òg mot menneska. Me kan òg i desse dagar vera med å samle inn søppel på strendene våre. Så no er utfordringa gitt – og god tur!

Ei av bønene til markering av skaparverket er skriven av Knut Grønvik og kan brukas for den enkelte og i lag med andre:

 

Gud, du lar vann velle fram og gir jorda liv

Slik du en gang lot dyr og mennesker drikke

Slik all tørst en gang skal slokkes i Livets elv

Daglig øser du liv fra dine kilder over alt

og alle du har skapt

 

Men vi graver opp det havbunnen skjuler

Vi lager plast som flyter i elvene

Den fyller havet og hval og fisk og strender

Gud, rens oss ved din Ånd, styrk oss

så vi rensker opp, før det er for sent

 

Gud, du åpner hånda og gir oss mat

Slik du en gang lot oss spise av alt i hagen

Slik Kristus gir oss Livets brød

Daglig metter du jorda du skapte

med din godhet

 

Men vi graver gifter ned i grunnen

Det vi høster, metter, men skader

Vi tyner det skapte og krenker mor jord

Gud, vekk oss ved din Ånd, rens våre hjerter

Så vi elsker alt levende, som du

 

Amen

Tilbake