Oppstart gudstenester i Klepp kyrkje


 

OPPSTART AV GUDSTENESTER I KLEPP KYRKJE

Vi er glade for at det no vert opna for gudstenester i kyrkja igjen! 

Med opninga følgjer det med nokre restriksjonar og retningslinjer:

-    Det er lov med maks 50 deltakarar per gudsteneste
-    Hald deg heime dersom du er sjuk
-    Hald minst ein meter avstand til andre
-    Berre annankvar kyrkjebenk skal nyttast 
-    Alle deltakarar må registrerast med namn og telefonnummer
-    Det vert midlertidige rutinar for blant anna nattverd og offer
-    Det vert ikkje servert kyrkjekaffi

Sundag 24. mai har vi tre gudstenester i Klepp kyrkje:

  • Kl. 09.30, gudsteneste med nattverd. Andreas Haarr. Offer
  • Kl. 11.00, gudsteneste med 1 dåp. Andreas Haarr. Offer
  • Kl. 12.30, gudsteneste med nattverd. Andreas Haarr. Offer

Det vil vere færrast plassar på gudstenesta kl. 11.00, då ein del av plassane er reservert dåpsfølget.
 

Tilbake