Treng du nokon å snakke med?


Dagane og vekene vi har framfor oss no kan virke utfordrande og nesten uoverkommelege.

 

Klepp kyrkjelyd inviterer alle som vil til samtale/sjelesorg/forbøn. Dette kan vere via meldingar, videosamtalar eller møter (i tråd med retningslinjene til ei kvar tid). Ta kontakt for å avtale tid:

 

  • Andreas Haarr, sokneprest:

mobil 977 16 339, mail sokneprest@klepp-kirken.no

  • Ingelin Hatteland Norbakken, diakon:

mobil 481 90 318, mail ingelin.norbakken@klepp-kirken.no

  • Leif Inge Norland Brekke, barne og familieprest:

mobil 413 01 865, mail: leif.inge.brekke@klepp-kirken.no

  • Liv Heidi LieBjelland, menighetspedagog:

mobil 948 02 264, mail liv.heidi@klepp-kirken.no

  • Andrea BjørkavollBergseth, trusopplærar:

mobil 414 53 395, mail: andrea.bjorkavoll-bergseth@klepp-kirken.no

 

Tilbake