Stillingsutlysing for ny sokneprest i Klepp sokn


Klepp sokn søkjer ny sokneprest frå hausten av.

 

Følg lenka under for å lese stillingsutlysninga. Her finn du òg skjema for å søke på stillinga.

https://199605944.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4189839715?link_source_id=

Tilbake