Aktivitetskalender


 

2020

 • Heile året: Rydding av handlekorger på Jærhagen måndag til laurdag 1,5 timar per kveld:
  • Kontaktperson: Svein Olav Nesse, mobil 92022874
 • 25.–26. april: Vårfest med konsert og loppemarknad
  • Kontaktperson: Rolf Bergseth, mobil 90597782 
 • Mai og juni: Eksamensvakter
  • Kontaktperson: Aslaug Rydland, mobil 48279762
 • 13. juni: Dugnad på Nordsjørittet
  • Kontaktpersonar:
   • Maria Skrettingland Håland, mobil 97655876
   • Gustav Sandvik, mobil 92642624
 • 5.–6. september: Klepp 24
  • Kontaktperson: Rolf Bergseth, mobil 90597782
 • November–desember: Eksamensvakter
  • Kontaktperson Aslaug Rydland, mobil 48279762
 • Desember: Juleverkstad på Jærhagen
  • Kontaktperson: Kari Tjåland Sandvik, mobil 92642624

 

Følg med under «aktuelt». Der legg me ut dugnader med kort svarfrist.

 

Vil du vere med på dugnads-maillista?

Send kontaktinformasjon til Maria Skrettingland Håland, mail: msh@bmsas.no

Tilbake