4 år - Fireårsbok


 

Kven: 4 åringer

Målsetning: «Borna skal få si eigen barnebibel og dei skal få lyst til å høre meir ifrå den.»

Kva: Utdeling av 4-års bok 

Bokaan blir delt ut til 4 åringene i løpet av året de fyller 4. Det er 4 utdelingar kvart år.

Borna får invitasjon til ein samling samme uke som utdelinga skjer på gudstenestsa. På samlinga får dei høyra ein fortelling frå boka, laga noko fint, litt å eta samt øva på det som skal skje på gudstenesten.
På søndagen får dei boka under gudstenesta.

Kor/når: Invitasjon kommer i posten.

 

Tilbake