4 år - Fireårsbok


 

Hvem: 4 åringer

Målsetning: «Borna skal få sin egen barnebibel og dei skal få lyst til å høre meir ifrå den.»

Hva: Utdeling av 4-års bok 

Boken blir delt ut til 4 åringene i løpet av året de fyller 4. Det er 5 utdelingar kvart år, 4 i Klepp Kyrkje + 1 på Klepp Stasjon.

Da samles barna i Menighetssalen i kjerka og har blant annet bibelforteljing med leik og aktivitet, de øver på sang og utdeling, samt at de får litt å spise. Kanskje er det også en liten gave fra skattekista? De voksne får også litt informasjon om andre tilbud kjerka har, bl.a. kveldsmat for barnefamilier. 

Barna skal også få delta på en søndagsgudstjeneste, hvor de får utdelt 4-års boken. 


Hvor/når: Invitasjon kommer i posten til ditt barn og deg når det nærmer seg tiden for arrangementet. Invitasjonen blir også lagt ut her, slik at den kan lastes ned, om du ikke har fått den i posten.

 


Påmelding gjøres ved å fylle inn skjema på siden. Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson

  

Sender du påmelding via epost/tlf trenger vi:

1) Navn på barnet

2) Navn på kontaktperson (den som følger barnet til samlingene)

4) Mobiltelefonnummer han/hun kan nås på

5) Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes i menighetsbladet til Klepp kyrkje, på kleppkyrkje.no, i PR-materiell knyttet til arrangementet og gis til foreldre på samme kursgruppe? Bildene blir publisert uten navn. På nettsiden vil det bare bli lagt ut gruppebilder.


Kontaktperson: mer informasjon kommer senere. 

Tilbake