3 år - Sauesamling


 

Hvem:   

Treåringer

Målsetning:

Hva:  

Velkommen til nyhet i Klepp sokn.

Sauesamlingen er åpen for alle barn i denne aldersgruppen. Denne samlingen er lagt opp til at barnet følges av en voksen.

Vi skal ha:

- samling med fokus på lignelsen om den bortkomne sauen,

- hinderløype for å bli mer kjent i kirken

- bruke kreativiteten vår å lage noe vi kan ta med hjem

- spise noe snæks.

Skulle noen ha et barn med spesielle behov for hjelp og omsorg, er det fint om vi får beskjed om dette, så tilrettelegger vi så godt vi kan om vi får beskjed på forhånd. Det er også åpent for barn som ikke er døpt. Om dere hører om noen som ikke har fått brev og vil være med på Sauesamling, be dem melde seg på

 

Hvor/når: 

Sauesamling for 3-åringer i Klepp Sokn, onsdag 7.februar 2018 kl 17-18.

 

Invitasjon kommer i posten til ditt barn og deg når det nærmer seg tiden for arrangementet. Invitasjonen blir også lagt ut her og her , slik at den kan lastes ned, om du ikke har fått den i posten.

 


Påmelding gjøres ved å fylle inn skjema på siden. Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson

  

Sender du påmelding via epost/tlf trenger vi:

  

1) Navn på barnet

2) Navn på kontaktperson (den som følger barnet til samlingene)

4) Mobiltelefonnummer han/hun kan nås på

5) Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes i menighetsbladet til Klepp kyrkje, på kleppkyrkje.no, i PR-materiell knyttet til arrangementet og gis til foreldre på samme kursgruppe? Bildene blir publisert uten navn. På nettsiden vil det bare bli lagt ut gruppebilder.


Kontaktperson: 

Cecilie Tesaker - trosopplærer

cecilie.tesaker@klepp-kirken.no

Tilbake