1-2 år - Småbarnssang


 

Vi inviterar til småbarnssong for alle 1-2åringar, saman med ein vaksen.

Småbarnssong fokuserer på sangleik, rørsle til musikk og måltidsfellesskapet. 

Invitasjon kjem i posten.

 

Tilbake