0 år - Babysong


 

Hvem: barn opp til 1 års alder. 

 

Målsetning: «Å la barn og vaksne utvikla song- og musikkglede medan dei vert  kjende med tradisjonelle og nye barnesongar. Vi vil samstundes byggja relasjonar mellom barn, foreldre og kyrkja.»

Vi ønsker at barnet skal oppleve å bli sett og elska av mor/far og av Gud. 

 

Hva: Babysang

Born elskar song og musikk allereie frå dei ligg i magen. På babysongkurset får du læra gode songar, rim og regler som du kan

synga for barnet ditt frå det er bittelite. Kurset går over 10 mandager.

Etter å ha sunge saman,et ein lunsj i lag. 

Ved mange påmeldte kan gruppa bli delt i to bassert på alder.

Kursrekken har allerede startet for høsten, men det er fremdeles mulig å melde seg på.

 

Kurset kostar 300 kroner. Inkludert i dette får de ein CD med ein del av songane som vert brukte.

Me ber om alle som deltek på kurset tek med eiget pledd som barnet kan

ligga på oppå mattene.

Ta og med mat og drikke. Kaffe og te blir servert.

 

Hvor/når: Kontinuerlig, opphold i sommerferie. 

 

Påmelding gjøres ved å fylle inn skjema på siden. Har du tekniske problemer, kan påmelding gjøres direkte til kontaktperson.

 

Sender du påmelding via epost/tlf trenger vi:

  

1) Navn på barnet

2) Navn på kontaktperson (den som følger barnet til samlingene)

4) Mobiltelefonnummer han/hun kan nås på

5) Kan situasjonsbilder tatt under samlingene brukes i menighetsbladet til Klepp kyrkje, på kleppkyrkje.no, i PR-materiell knyttet til Babysang og gis til foreldre på samme kursgruppe? Bildene blir publisert uten navn. På nettsiden vil det bare bli lagt ut gruppebilder.

Spørsmål? 
Kontaktperson: Cecilie Tesaker, cecilie.tesaker@klepp-kirken.no

 

Tilbake