Hva drømmer du om for Klepp kyrkjelyd?


Denne høsten jobber soknerådet i Klepp med visjon og strategi for menigheten.

Vi ønsker å gi deg muligheten til å komme med innspill i denne prosessen.

Dette kan du gjøre med å svare på noen spørsmål.

 

 

Den norske kirkes visjon er Mer himmel på jord.

Jesus har brakt himmelen ned på jorda. Samtidig har han kalt oss som sine medarbeidere i å bringe mer himmel på jord. Hva tenker du at det kan bety på Klepp?

Soknerådet ønsker å få innspill på dette, når vi i høst skal jobbe med strategien for Klepp kyrkjelyd.

Du inviteres derfor til å svare på 1, 2 eller 3 av de følgende spørsmål (enten anonymt eller med ditt navn).

Svarene kan leveres innen 23. september; i postkassa til kirkekontoret, eller digitalt her.

1.Mer himmel på jord- hva tenker du at det konkret kan bety?

2. Hva drømmer du om for Klepp kyrkjelyd?

3.Hvilke tre ord ønsker du at folk skal assosiere med Klepp kyrkjelyd?

 

Tilbake