Bli med på søndagsskulen


 

Hei!

Velkommen til søndagsskolen! Vi starter med å være med på gudstjenesten og går ut i lag under søndagsskolesangen vår.
Vi deler barna i to grupper de som er under skolealder er i menighetssalen og de over skolealder er i grupperommet i kjelleren.
Har du spørsmål ta kontakt med leder Kjersti Olimb Salte på 47870004

Datoer våren 2020
19. januar
26. januar
 2. februar
 9. februar - Familiegudstjeneste, ikke søndagsskole.
16. februar
23. februar
 1. mars - vinterferie, ikkje søndagsskule
 8 . mars -  familiegudsteneste, ikkje søndagsskule
15. mars
22. mars
29. mars
19. april - familiegudsteneste, ikkje søndagsskule
26. april - gudstenste på Rådhuset, søndagsskule
10. mai - familiegudsteneste, ikkje søndagsskule
24. mai
31. mai
  7. juni
14. juni - familiegudsteneste, ikkje søndagsskule
21. juni

 

 

Tilbake