Årsmelding Klepp sokn 2020


Årsmøtet for Klepp kyrkjelyd vert 9. mai rett etter gudstenesta.

Årsmelding med rekneskap kan lastast ned her som PDF fil.

 

Som følge av koronasituasjonen blir  årsmøtet også streama.

Her vil det bli mogelegheit for å stille spørsmål og kommentera. 

Link til dette kjem her på heimesida rett før sending. 

Dersom du ynskjer ei papirutgåve kan du henvenda deg på kyrkjekontoret.

 

Tilbake