Stiftelsen Klepp nye kyrkje


Klepp sokneråd har i fleire år arbeid for å få bygd ny kyrkje. Arbeidet tok for alvor ei ny vending i 2006. Sokneårdet oppretta ein Stiftelse til å ta seg av dette arbeidet.
Stiftelsen har som føremål å sikre tomt og skaffe økonomi til kyrkjelydens eigenkapital i dette bygget.

Stftelsen har oppretta ein eigen økonomikomite som tar seg av å skaffe dugnad og midler til stiftelsen kontonummer for gaver til ny kirke er:
3290.52.71147