Passion of Bach


Konsert mot påske

 

Høgdepunkt frå Matteus-, Markus-, Lukas- og Johannes-pasjonen av 
Johann Sebastian Bach, i kronologisk rekkefylgje etter hendingane i historia, 
framført av internasjonalt anerkjende lokale utøvarar.
Omsett tekst som ein kan fylgje i programhefte.

Marit Kristine Risnes, sopran
Sindre Øgaard, baryton  
Åshild Spikkeland, klavér, alt

Billettar kr 100,-

Arrangør: Klepp sokn
 

Tilbake