Ledig stillingVi treng vikar for kyrkjetenar, ca ei helg i månaden.

 

Vi treng vikar for kyrkjetenar, ca ei helg i månaden.  Stillinga er i all hovudsak knytta opp mot  vigslar på laurdagar og gudstenester på sundagar.

Oppgåver:  
Klargjering og rydding av kyrkja, i tillegg til praktiske oppgåver under gudstenestar og vigslar. 
Opplæring vil bli gitt.
Eigenskapar:
Ansvarsfull, praktisk sans, ryddig og gode samarbeidsevner.
Personleg eignethet vil bli vektlagt. Søkjar må ha fylt 16 år.
Løn:
Timeløn etter  tariff  (3-4 timer pr gusteneste/vigsel) 


For spørsmål, eller meir informasjon om stillinga;
ta kontakt med: Hilde Norland Djønne, 48 12 54 50.


Søknad skal sendast til kirkeverge@klepp-kirken.no.
Søknadsfrist: 2.oktober

Tilbake